Reduktor

Reduktor je uređaj ili mehanički prijenos koji smanjuje brzinu rotacije pogonskog vratila, radnog vretena i ostalog, dok se brzina rotacije pogonske mašine ili motora ne mijenja.

Ugrađuje se između motora i radnog dijela mašine, vozila i sl. kako bi se brzina rotacije alata, pogonskih točkova ili drugog prilagodila radnim uslovima.

Prenos snage i kretanja u reduktoru se vrši posebnim oblikom njegovih dijelova (na primjer zupčanici) ili trenjem (na primjer remen), a omjer prenosa je veći od jedan.