CNC proizvodi - CNC products

"CNC (ili Computer Numeric Control) su strojevi tj. automatizirani alati kojima je moguće upravljati uz pomoć računala. Računalo u sebi sadrži skup naredbi koje stroj prepoznaje te se ponaša u skladu sa funkcijom koju mu zada računalno.CNC tehnologija počela je da se razvija 40-ih i 50-ih godina prošlog vijeka. Tadašnja tehnologija numeričke kontrole temeljila se na postojećim alatima i mašinama koje su bile korištene u obradi materijala.Današnja proizvodnja metalnih djelova bez upotrebe CNC tehnologije je nezamisliva. Prednosti upotrebe CNC mašina su mnogobrojne. Neke od njih se ogledaju u fleksibilnosti u procesu obrade (posebno kod CNC glodalica i bušilica), preciznosti i brzini obrade. Međutim, jedna od najvažnijih i najvećih prednosti upotrebe CNC mašina u obradi metala jesta ta da CNC može bez posebnih napora operatera izvršiti više operacija u jednom ciklusu rada."