Izrada ploča i valjaka za valjanje navoja

Naša specijalizacija leži u pružanju visoko preciznih ploča i valjaka namijenjenih valjanju navoja. Ovi ključni dijelovi Vaše proizvodne linije izrađuju se s izuzetnom pažnjom prema detaljima kako bi omogućili besprijekornu proizvodnju i obradu materijala.
Prije detaljnijeg opisa naših kapaciteta u ovom dijelu proizvodnje važno je znati da same navojne veze zaista čine jedno kompleksno polje u mašinskim konstrukcijama općenito. Ni jedan drugi pojam (osim zupčanika) nema toliko mnogo izvedenica, različitih primjena kao navojni spojevi, a da su u njemu ujedno integrisana osnovna matematska i fizikalna saznanja. Tako, sama izrada navoja zahtjeva znanje i obučenost radnika za rad na mašinama. Dakle, u ovom dijelu proizvodnje mi se bavimo izradom ploča i valjaka za valjanje navoja.

Sami počeci naše firme zasnovani su na izradi valjaka za valjanje navoja. Danas, nakon dosta godina i prevaziđenih početnih problema i izazova postali smo ponosni na naše proizvode.

Našu proizvodnju smo nakon izvjesnog vremena proširili i na izradu ploča za valjanje navoja.